Förtroendevald

Lars-Olof Lindell (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  rev 2015-03-30 − 2018-12-31
 • AB Boländerna 32:2
  rev 2016-04-25 − 2018-12-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  rev 2015-03-30 − 2018-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus DLIJ Förvaltning AB
  rev 2015-03-30 − 2018-12-31
 • Östra Orgeln Bostäder AB
  revers 2015-03-30 − 2018-12-31
 • Uppsala kommuns Industrihus i Eke AB
  rev 2015-03-30 − 2018-12-31
 • Uppsalahem AB
  rev 2015-03-30 − 2018-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln AB
  revers 2015-03-30 − 2018-12-31
 • Uppsalahem Eksätragården AB
  revers 2015-03-30 − 2018-12-31
 • Uppsalahem Elmer AB
  revers 2015-03-30 − 2018-12-31
 • Kommunrevisionen
  led 2015-09-30 − 2018-12-31
 • Studentstaden i Uppsala AB
  rev 2015-03-30 − 2018-12-31
 • Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB
  revers 2015-03-30 − 2018-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Västland AB
  revers 2015-03-30 − 2018-12-31
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  rev 2015-03-30 − 2015-12-09
 • Kommunrevisionen
  v ordf 2015-04-27 − 2015-09-30
 • Kommunrevisionen
  led 2015-01-01 − 2015-04-27
 • Uppsala Stadshus AB
  rev 2011-02-28 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  rev 2013-02-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln AB
  rev 2011-02-28 − 2014-12-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  rev 2011-02-28 − 2014-12-31
 • Uppsalahem AB
  rev 2011-02-28 − 2014-12-31
 • Kommunrevisionen
  ordf 2011-01-10 − 2014-12-31
 • Uppsalahem Attika AB
  rev 2011-02-28 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  rev 2011-02-28 − 2014-12-31
 • 2 Torn AB
  rev 2011-02-28 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  rev 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  rev 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsalahem servicebostäder AB
  rev 2007-03-26 − 2011-02-28
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  rev 2007-02-26 − 2010-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  rev 2007-03-26 − 2010-12-31
 • 2 Torn AB
  rev 2007-03-26 − 2010-12-31
 • Uppsalahem Attika AB
  rev 2007-03-26 − 2010-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln AB
  rev 2007-03-26 − 2010-12-31
 • Uppsalahem AB
  rev 2007-02-26 − 2010-12-31
 • Kommunrevisionen
  ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  rev 2007-02-26 − 2010-10-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  rev 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  rev 2006-08-28 − 2006-12-31
 • Kommunrevisionen
  v ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  rev 2002-11-04 − 2006-12-31
 • Uppsalahem AB
  rev 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsalahem AB
  omb-stadhus 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsalahem servicebostäder AB
  omb 1999-03-29 − 2002-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  omb-stadhus 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Tourism AB
  ombers 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsalahem Attika AB
  omb 1999-03-29 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1989-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1976-11-01 − 2002-12-31
 • Uppsalahem Lokaler AB
  omb 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Elnät AB
  led 1999-04-27 − 2000-09-04
 • Uppsala Energi AB
  ordf 1999-01-01 − 2000-09-04
 • SweBaltCop
  repr 1998-09-23 − 1999-12-31
 • Uplands Lokaltrafik AB
  led 1995-05-29 − 1998-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  led 1996-01-01 − 1998-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  ordf 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  led 1996-10-16 − 1998-12-31
 • Uppsalahem AB
  omb 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Nytt kollektivtrafiksystem i Uppsala
  led 1996-10-16 − 1998-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  ordf 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ordf 1994-11-07 − 1998-11-06
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  ordf 1994-11-09 − 1998-11-01
 • Krigskommunstyrelsen
  ordf 1994-11-09 − 1998-11-01
 • Uppsala Stadshus AB
  ordf 1995-01-01 − 1998-11-01
 • Gruppledare
  grled 1994-11-01 − 1998-10-31
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  led 1995-01-01 − 1998-10-31
 • Ledn.gr. f Uppsala C och Ö. stationsområdet
  led 1997-01-08 − 1998-10-31
 • Kommunstyrelsens finansutskott
  ordf 1994-11-09 − 1998-10-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  ordf 1995-12-27 − 1998-10-31
 • Kommunalråd
  råd 1994-11-01 − 1998-10-31
 • Utskott för grundskolan
  ers 1994-11-09 − 1997-10-15
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  led 1994-11-09 − 1997-10-15
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  ordf 1996-07-01 − 1996-10-15
 • AB Oxdragaren
  ordf 1995-01-01 − 1996-08-31
 • Härjedalens Mineral AB
  ombers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  ers 1992-01-15 − 1994-12-31
 • Uppsala Tourism AB
  omb 1989-01-30 − 1994-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  v ordf 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 1990-09-24 − 1994-12-31
 • Uplands Lokaltrafik AB
  omb 1989-01-01 − 1994-12-31
 • AB Oxdragaren
  led 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  ers 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  v ordf 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Kommunstyrelsens finansutskott
  led 1992-01-01 − 1994-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  led 1992-11-05 − 1994-10-31
 • Kommunstyrelsen
  2:e v ordf 1991-11-05 − 1994-10-31
 • Krigskommunstyrelsen
  led 1992-01-01 − 1994-10-31
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  led 1993-02-17 − 1993-10-12
 • Miljövårdsrådet
  ers 1992-02-12 − 1992-12-31
 • Krigskommunstyrelsen
  ordf 1989-01-11 − 1991-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  ordf 1989-02-27 − 1991-12-31
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  led 1989-01-11 − 1991-12-31
 • Kommunstryrelsens planeringsutskott
  ordf 1989-01-11 − 1991-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  led 1989-01-01 − 1991-12-31
 • AB Oxdragaren
  ordf 1990-09-24 − 1991-12-31
 • Kommunstyrelsens finansutskott
  ordf 1989-10-03 − 1991-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ordf 1989-01-01 − 1991-11-03
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  ordf 1989-01-01 − 1991-10-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  led 1989-01-01 − 1989-12-31
 • Personalnämnden
  v ordf 1986-01-01 − 1988-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  led 1988-01-01 − 1988-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  suppl 1987-01-01 − 1988-12-31
 • Kommunstyrelsen
  2:e v ordf 1987-09-01 − 1988-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1983-01-01 − 1987-12-31
 • Personalnämnden
  ordf 1983-01-01 − 1985-12-31
 • Sysselsättningsberedningen
  led 1983-01-01 − 1985-12-31
 • Styrelsen för U:a universitet
  suppl 1977-06-30 − 1984-06-30
 • Arbetsmiljökommitténs arbetsutskott
  led 1980-01-01 − 1982-12-31
 • Arbetsmiljökommittén
  led 1980-01-01 − 1982-12-31
 • Personalnämnden
  v ordf 1979-06-30 − 1982-12-31
 • Personalnämndesn arbetsutskott
  v ordf 1980-01-01 − 1982-12-31
 • Personpolitiskt samrådsorgan
  led 1980-01-01 − 1982-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  suppl 1977-01-01 − 1982-12-31
 • Skolstyrelsens musikskolekommitté
  suppl 1977-01-01 − 1979-12-31
 • Skolstyrelsens arbetsutskott
  led 1977-01-01 − 1979-12-31
 • Personalnämndesn arbetsutskott
  led 1979-01-01 − 1979-12-31
 • Personalnämnden
  led 1979-01-01 − 1979-06-29
 • Skolstyrelsen
  v ordf 1975-01-01 − 1978-02-20
 • Interimstyrelsen f Uppsala universitet
  suppl 1977-01-01 − 1977-12-31
 • Skolstyrelsen
  led 1972-01-01 − 1974-12-31
 • Skolstyrelsen
  suppl 1967-01-01 − 1971-12-31