Förtroendevald

Lars-Olof Bäckman (M)

Aktuella uppdrag

 • Uppsala Tingsrätt nämndeman

Tidigare uppdrag

 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Söder
  ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  led 2011-01-10 − 2014-12-31
 • Uppsala Tingsrätt
  nämndeman 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2014-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Styrelsen för vård och bildning
  1:e v ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Äldrenämnden
  v ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • KFUM Uppsala Dambasketförening
  repr 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2006-01-30 − 2006-10-31
 • Jämställdhetskommittén
  led 2000-08-28 − 2002-12-31
 • Eriksbergs KDN
  v ordf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning för individ- och familjenämnden samt äldrenämndens ansvarsområden
  led 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Socialnämnden
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1999-08-19 − 2002-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 2001-01-27 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1999-08-19 − 2002-12-31
 • KFUM Uppsala Dambasketförening
  repr 2000-06-18 − 2002-12-31
 • Eriksbergs KDN
  v ordf 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Jämställdhetskommittén
  ers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Socialnämnden
  led 1996-08-26 − 1998-12-31
 • Kommunfullmäktige ersättare
  ers 1997-11-01 − 1998-10-31
 • Socialnämnden
  ers 1996-01-01 − 1996-08-25
 • Eriksbergs KDN
  v ordf 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Jämställdhetskommittén
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Socialnämnden
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Nämnden för sociala och mångkulturella frågor
  ers 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Jämställdhetskommittén
  led 1989-01-01 − 1994-12-31
 • Eriksbergs KDN
  ordf 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Eriksbergs KDN
  v ordf 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Jämställdhetskommittén
  suppl 1986-01-01 − 1988-12-31
 • Eriksbergs KDN
  suppl 1986-01-01 − 1988-12-31
 • Särskild fastighetstaxering
  suppl 1985-09-30 − 1988-12-31
 • Personalnämnden
  suppl 1986-01-01 − 1988-12-31