Förtroendevald

Lars O Ericsson (SAKNAS)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Kommunala pensionärsrådet
  ers 2017-03-30 − 2018-12-31
 • Äldrenämnden
  led 2013-10-28 − 2014-12-31
 • Fyrishov AB
  ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2006-11-01 − 2010-04-30
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2010-04-30
 • Politisk ledning
  råd 2003-01-01 − 2010-04-30
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-04-30
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-11-01 − 2010-04-30
 • Planeringsberedningen
  led 2007-01-31 − 2010-04-30
 • Kommunstyrelsen
  led 2003-01-01 − 2010-04-30
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  led 2006-11-06 − 2010-04-30
 • Kommunala pensionärsrådet
  adj 2007-01-01 − 2010-04-30
 • Kommunala pensionärsrådet
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Äldrenämnden
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Planeringsberedningen
  adj 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Krisledningsnämnden
  adj 2004-03-29 − 2006-11-06
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  adj 2003-01-01 − 2006-11-06
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2003-01-01 − 2006-10-31
 • Krigskommunstyrelsen
  led 2003-01-01 − 2006-01-19
 • Folkhälsorådet
  led 2003-01-01 − 2004-04-04
 • Luppens redaktionskommitté
  led 2003-03-26 − 2004-01-28
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Fritidsnämnden
  v ordf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Fyrishovförvaltningen HB
  v ordf 1999-06-14 − 2002-12-31
 • Turismforum
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Fritidsnämnden
  v ordf 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1991-11-01 − 1994-10-31
 • Kultur- och fritidsnämnden
  led 1993-12-13 − 1994-09-25
 • Svartbäckens KDN
  ordf 1992-01-01 − 1994-09-25
 • Svartbäckens KDN
  v ordf 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Svartbäckens KDN
  suppl 1988-04-25 − 1988-12-31