Förtroendevald

Lars-Gunnar Eriksson (C)

Aktuella uppdrag

 • Nyby Servicehus, Brf. Uppsalahus 23 revisor

Tidigare uppdrag

 • Överförmyndarnämnden
  ordf 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Överförmyndarnämnden
  ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Arbetsmarknadsnämnden
  led 2001-01-01 − 2006-12-31
 • Gamla Uppsalabuss AB
  omb-stadhus 1999-03-01 − 2006-12-31
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Mälardalsrådets näringsliv- och FOU utskott
  led 2004-02-23 − 2006-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  omb-stadhus 2007-01-01 − 2006-12-20
 • Kommunfullmäktige
  led 1982-11-01 − 2006-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Krigskommunstyrelsen
  led 1992-07-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 1996-01-01 − 2002-12-31
 • Politisk ledning
  råd75 2002-11-01 − 2002-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 1992-07-01 − 2002-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  adj 1998-11-01 − 2002-11-06
 • Kommunstyrelsens finansutskott
  adj 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Miljövårdsrådet
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Politisk ledning
  grled 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  led 1996-10-16 − 2000-12-31
 • Kommittén för firande av 2000-årsskiftet
  led 1999-01-13 − 2000-01-31
 • Gamla Uppsalabuss AB
  omb 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  ers 1993-02-17 − 1998-11-06
 • Miljövårdsrådet
  v ordf 1994-11-09 − 1998-11-06
 • Förhandlingsdelegationen för psykiatrin
  led 1994-11-09 − 1998-11-06
 • Kommunstyrelsens finansutskott
  led 1989-10-04 − 1998-11-01
 • Kommunala pensionärsrådet
  ers 1995-12-27 − 1998-10-31
 • Näringslivsberedningen
  led 1994-11-23 − 1998-10-31
 • Gruppledare
  grled 1994-11-01 − 1998-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  led 1992-06-30 − 1998-10-31
 • Fyrishovförvaltningen HB
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Uppsalabuss AB
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Handikapprådet
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Handikappkommittén
  ordf 1992-07-01 − 1994-12-31
 • Politisk ledning
  råd 1992-07-01 − 1994-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 1989-01-01 − 1994-12-31
 • Fyrishov HB
  led 1992-07-01 − 1994-12-31
 • Handikappråd
  ordf 1992-07-01 − 1994-12-31
 • Ad hoc-grupp; aktivera kommunens kapital
  led 1992-02-19 − 1992-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 1991-11-01 − 1992-06-30
 • Lokalfrågor skolbyggnadsprojekt
  led 1989-01-11 − 1991-12-31
 • Hagunda KDN
  v ordf 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Kommunfullmäktige
  1:e v ordf 1979-11-01 − 1982-10-31
 • Kommunfullmäktige
  2:e v ordf 1974-11-01 − 1979-10-31
 • Kommunfullmäktige
  suppl 1971-01-01 − 1974-10-30