Förtroendevald

Lars Bäcklund (M)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Styrelsen för stiftelsen för rikssalens omhänderhavande
  led 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Medaljdelegationen
  ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Namngivningsnämnden
  led 2008-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  omb 2006-11-01 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  ordf 2006-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  omb 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  omb 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Ledningsgruppen för Linnéjubileet 2007
  repr 2007-01-01 − 2007-12-31
 • Namnberedningen
  led 2007-01-01 − 2007-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Namnberedningen
  v ordf 1999-01-01 − 2006-12-31
 • VA- och avfallsnämnd
  v ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2005-10-17 − 2006-10-31
 • Kommunfullmäktiges presidium
  2:e v ordf 1994-11-01 − 2006-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2002-11-01 − 2005-10-16
 • Teknisk beställarnämnd
  v ordf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 1996-01-01 − 2002-12-31
 • Medaljdelegationen
  v ordf 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  omb 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning för fastighetsnämndens, VA- och avfallsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens och gatu- och trafiknämndens ansvarsområden
  v ordf 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Stiftelsen för rikssalens omhänderhavande
  ers 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  2:e v ordf 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Ledningsgrupp för Uppsala 2012
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommittén för firande av 2000-årsskiftet
  led 1999-01-13 − 2000-01-31
 • Ledningsgruppen för Glad Stad
  led 1999-06-15 − 1999-10-31
 • Namnberedningen
  v ordf 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Teknisk beställarnämnd
  led 1995-02-27 − 1998-12-31
 • Kommunfullmäktige valkrets 5
  led 1994-11-01 − 1998-10-31
 • Stiftelsen Ubbo
  rev 1996-01-01 − 1996-12-31
 • Namnberedningen
  v ordf 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Stiftelsen Ubbo
  rev 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Gatunämnden
  led 1995-01-01 − 1995-02-27
 • Stiftelsen Ubbo
  rev 1989-01-01 − 1994-12-31
 • Medaljdelegationen
  led 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Miljövårdsrådet
  led 1989-01-01 − 1994-12-31
 • Gatunämnden
  ordf 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Gatunämnden
  led 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  repr 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Medaljdelegationen
  v ordf 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Stiftelsen för rikssalens omhänderhavande
  ers 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Stiftelsen för rikssalens omhänderhavande
  suppl 1983-01-01 − 1988-12-31
 • Fastighetsnämnden
  led 1987-01-01 − 1988-12-31
 • Uppsala kommuns industrihus AB
  omb 1977-01-01 − 1988-12-31
 • Kommunfullmäktige
  1:e v ordf 1988-01-01 − 1988-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1985-11-01 − 1987-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  led 1986-01-01 − 1987-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  led 1977-01-01 − 1985-12-31
 • Medaljdelegationen
  v ordf 1983-01-01 − 1985-12-31
 • Kommunfullmäktige
  2:e v ordf 1982-11-01 − 1985-10-31
 • Stiftelsen Ubbo
  rev 1984-01-30 − 1984-05-07
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ombers 1980-01-01 − 1982-12-31
 • Arbetsmiljökommittén
  ordf 1980-01-01 − 1982-12-31
 • Gatunämnden
  led 1981-03-11 − 1982-12-31
 • Kommunstyrelsen
  suppl 1977-01-01 − 1982-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1977-01-01 − 1982-10-31
 • Hälsovårdsnämnden
  led 1977-01-01 − 1979-12-31
 • Arbetsmiljökommitténs arbetsutskott
  ordf 1977-01-01 − 1979-12-31
 • Kommunfullmäktige
  suppl 1974-01-01 − 1976-12-31