Förtroendevald

Lars Apelthun (KD)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Fyrishov AB
    suppl 2012-01-01 − 2014-12-31
  • Nämnden för hälsa och omsorg
    ers 2011-10-31 − 2011-12-31