Förtroendevald

Kristina Johnsson (C)

Aktuella uppdrag

  • Studentstaden i Uppsala AB ledamot

Tidigare uppdrag