Förtroendevald

Kjell Haglund (V)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Styrgrupp för Närvård
  repr 2017-05-31 − 2018-12-31
 • Socialnämnden
  ordf 2017-02-27 − 2018-12-31
 • Socialnämndens individutskott 1
  ers 2015-09-02 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2015-02-23 − 2018-10-14
 • Äldrenämnden
  led 2017-01-01 − 2017-03-27
 • Styrelsen Uppsala vård och omsorg
  ordf 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2014-10-15 − 2015-02-23
 • Folkhälsorådet
  led 2013-01-01 − 2014-12-31
 • Plan- och byggnadsnämnden
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Kommunala handikapprådet
  ers 2012-01-01 − 2012-12-31
 • Fastighetsnämnden
  led 2007-09-24 − 2011-12-31
 • AB Prebus
  suppl 2009-03-30 − 2010-12-31
 • Styrgrupp med övergripande ansvar för arbetet med översiktsplanen
  led 2008-01-30 − 2010-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  suppl 2009-03-30 − 2010-12-31
 • Gamla Uppsalabuss AB
  suppl 2009-03-30 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2007-09-13 − 2010-10-31
 • Gamla Uppsalabuss AB
  ombers-kf 2008-02-25 − 2008-10-27
 • Byggnadsnämnden
  ers 2007-01-01 − 2007-10-29
 • Uppsalabuss AB
  omb-stadhus 2006-06-12 − 2006-12-31
 • Produktionsnämnden för teknik och service
  led 2003-12-15 − 2006-12-31
 • Gamla Uppsalabuss AB
  ombers-kf 2004-10-25 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2004-08-30 − 2006-10-31
 • Uppsalabuss AB
  ombers-stadshus 2004-10-25 − 2006-06-12
 • Produktionsnämnden för teknik och service
  led 2003-01-01 − 2003-12-11
 • Tekniska utförarnämnden
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning för fastighetsnämndens, VA- och avfallsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens och g...
  ers 2002-03-01 − 2002-12-31