Förtroendevald

Kjell Blückert (KD)

Aktuella uppdrag

  • Bror Hjorthstiftelsen vice ordförande

Tidigare uppdrag

  • Gatu- och trafiknämnd
    ers 2011-01-01 − 2011-12-31