Förtroendevald

Kijan Karimi (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsalahem AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Studentstaden i Uppsala AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Räddningsnämnden
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Tingsrätt
  nämndeman 2011-01-01 − 2012-05-28
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 2011-01-01 − 2011-12-31