Förtroendevald

Kenneth Ovsiannikov (S)

Aktuella uppdrag

 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd ledamot

Tidigare uppdrag

 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
  led 2010-03-29 − 2015-06-30
 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
  suppl 2003-01-01 − 2010-03-29
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  ers 2005-04-25 − 2006-12-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 1999-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Stadshotell AB
  suppl 1998-01-26 − 1998-12-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  led 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
  led 1995-01-01 − 1997-12-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  led 1995-01-01 − 1995-12-31