Förtroendevald

Karolina Hilding (L)

Aktuella uppdrag

 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna ledamot

Tidigare uppdrag

 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Stiftelsen Nordbankens donation Uplandsbanken 120 år i Uppsala
  led 2006-10-01 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  1:e v ordf 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsen
  1:e v ordf 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  led 2006-10-01 − 2010-10-31
 • Krisledningsnämnden
  1:e v ordf 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Arbetsmarknadsnämnden
  ordf 2007-01-31 − 2007-12-31
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  ers 2006-10-01 − 2007-01-31
 • Planeringsberedningen
  led 2006-10-01 − 2006-12-31
 • Referensgrupp för genomförande av försäljning av tillgångar
  led 2006-10-01 − 2006-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Utskottet för demokrati, integration och jämställdhet
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2006-09-25 − 2006-11-06
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2006-09-25 − 2006-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2002-11-01 − 2006-09-25
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Jämställdhetskommittén
  v ordf 2001-01-27 − 2002-12-31