Förtroendevald

Karin Haggård (KD)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Styrelsen för teknik och service
    led 2009-10-26 − 2014-12-31
  • Handikapprådet
    ers 2008-05-01 − 2009-12-15
  • Fritids- och naturvårdsnämnden
    led 2008-01-28 − 2008-10-27