Förtroendevald

Karin Ericsson (C)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Plan- och byggnadsnämnden
  led 2016-09-05 − 2018-12-31
 • Trafiksäkerhetsrådet
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  suppl 2015-01-01 − 2016-09-05
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  ers 2011-01-01 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2010-11-01 − 2014-02-24
 • Gamla Uppsalabuss AB
  ombers-stadshus 2012-01-30 − 2012-01-30
 • Folkhälsorådet
  ordf 2007-01-31 − 2011-04-19
 • Gamla Uppsalabuss AB
  omb-stadhus 2007-01-29 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Utskottet för demokrati, integration och jämställdhet
  adj 2004-10-20 − 2006-12-31
 • Nämnden för Kronparken
  ers 2002-01-28 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1998-11-01 − 2002-12-31
 • Ledn.gr. f Uppsala C och Ö. stationsområdet
  led 2000-09-25 − 2002-10-31
 • Ledningsgruppen för Glad Stad
  led 1999-06-15 − 1999-10-31
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  adj 1998-11-11 − 1999-08-25
 • Byggnadsnämnden
  ers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Byggnadsnämnden
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31