Förtroendevald

Jonas Segersam (KD)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Valberedningen
  led 2018-10-15 − 2019-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  ombers 2016-02-29 − 2018-12-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Socialnämndens individutskott 5
  ers 2015-06-01 − 2018-12-31
 • Brottsförebyggande rådet
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Styrgrupp för Närvård
  ers 2015-12-09 − 2018-12-31
 • Socialnämnden
  2:e v ordf 2017-01-30 − 2018-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2015-05-25 − 2018-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2015-04-27 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  ers 2015-05-06 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Valberedningen
  led 2014-10-27 − 2018-10-14
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-04-27 − 2016-12-31
 • Styrelsen Uppsala vård och omsorg
  2:e v ordf 2015-04-27 − 2016-12-31
 • Socialnämndens individutskott 3
  ers 2015-06-01 − 2016-06-01
 • Socialnämnden
  ers 2015-01-01 − 2015-05-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2015-01-01 − 2015-04-27
 • Bror Hjorthstiftelsen
  ordf 2009-08-31 − 2014-12-31
 • Danmarks KDN
  ers 2002-04-22 − 2002-12-31
 • Danmarks KDN
  ers 2001-10-30 − 2002-03-25