Förtroendevald

John-Erik Thun (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Konsert & Kongress AB
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Konsert & Kongress AB
  v ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Ledningsgruppen för Linnéjubileet 2007
  repr 2000-11-08 − 2007-01-31
 • Uppsala Konsert och Kongress AB
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Medaljdelegationen
  ordf 1999-01-01 − 2006-12-31
 • Stiftelsen för rikssalens omhänderhavande
  led 1999-01-01 − 2006-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  omb 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ordf 1998-11-01 − 2006-10-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Laterna Magika
  repr 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  omb 1989-01-30 − 2002-12-31
 • Uppsala Energi Holding AB
  omb 2000-06-14 − 2002-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 1996-01-01 − 2002-12-31
 • Musikens Hus AB
  ordf 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  omb 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Kommittén för firande av 2000-årsskiftet
  ordf 1999-01-13 − 2000-01-31
 • Graphiskt Utbildningscenter AB
  ombers 1996-12-16 − 1998-12-31
 • Upgårda AB
  omb 1997-06-16 − 1998-12-31
 • Uppsala Elnät AB
  led 1996-04-25 − 1998-12-31
 • Uppsala Energi AB
  ordf 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Upplands Energi AB
  suppl 1996-06-18 − 1998-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 1997-01-01 − 1998-11-06
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  led 1997-10-15 − 1998-11-06
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 1997-01-01 − 1998-11-01
 • Kommunfullmäktige
  led 1982-11-01 − 1998-10-31
 • Stiftelsen Västgötagården
  led 1995-01-01 − 1996-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Nämnden för frivillig utbildning
  v ordf 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Musikens Hus AB
  v ordf 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ombers 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Uppsala Energi AB
  v ordf 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Energinämnden
  led 1989-01-01 − 1992-12-31
 • Ad hoc-grupp aktivera kommunens kapital
  led 1992-02-19 − 1992-12-31
 • Kommunstrategerna i Uppsala AB
  led 1992-01-27 − 1992-06-15
 • Kommunalråd
  led 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Kommunstyrelsens finansutskott
  led 1989-10-04 − 1991-12-31
 • Krigskommunstyrelsen
  led 1989-01-11 − 1991-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  led 1990-05-29 − 1991-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  led 1989-01-11 − 1991-12-31
 • Arbetsmarknadsnämnden
  led 1989-08-23 − 1991-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Uppsala Energi AB
  ordf 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Musikens Hus AB
  ordf 1990-04-23 − 1991-12-31
 • Stift f samverkan Universitet-Näringsliv
  ers 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Utredningsgruppen f amla Uppsala fornminnesområde
  ordf 1991-05-29 − 1991-12-31
 • Uppsala Stadshotell AB
  ordf 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 1989-01-01 − 1991-11-03
 • Alsike Fastighets AB
  ers 1989-02-27 − 1990-05-28
 • Industriverksstyrelsen
  v ordf 1986-01-01 − 1987-12-31
 • Servicenämnden
  led 1986-01-01 − 1987-12-31
 • Uppsala Kraftvärme AB
  led 1984-01-01 − 1987-12-31
 • Fyris Kraft AB
  led 1984-01-01 − 1987-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 1986-01-01 − 1987-12-31
 • Upplands Kraft AB
  suppl 1986-01-01 − 1986-12-31
 • Industriverksstyrelsen
  ordf 1983-01-01 − 1985-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 1983-01-01 − 1985-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1979-11-01 − 1982-10-31