Förtroendevald

Jimmy Mattsson (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Plan- och byggnadsnämnden
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2011-01-01 − 2012-12-31
 • Byggnadsnämnden
  led 2009-11-30 − 2010-12-31
 • Byggnadsnämnden
  ers 2003-01-01 − 2009-11-30
 • Svartbäckens KDN
  ers 1996-04-25 − 1998-12-31
 • Invandrarnämnden
  led 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Naturvårdsnämnden
  ers 1995-03-27 − 1995-12-31