Förtroendevald

Jenny Jansson (V)

Tidigare uppdrag

  • Räddnings- och beredskapsnämnden
    ers 1999-01-01 − 2002-12-31
  • Byggnadsnämnden
    ers 2001-11-27 − 2002-12-31
  • Byggnadsnämnden (tillika trafiknämnd)
    led 1999-01-01 − 2001-11-22