Förtroendevald

Jenny Jansson (V)

Tidigare uppdrag

 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Byggnadsnämnden
  ers 2001-11-27 − 2002-12-31
 • Byggnadsnämnden (tillika trafiknämnd)
  led 1999-01-01 − 2001-11-22