Förtroendevald

Jan Ulmander (C)

Aktuella uppdrag

 • Räddningsnämnden 1:e vice ordförande
 • Räddningsnämndens arbetsutskott vice ordförande
 • Arvodesberedningen ledamot

Tidigare uppdrag

 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Räddningsnämnden
  v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Lokal referensgrupp för slutförvaringsprojektet i Östhamma kommun
  repr 2011-04-13 − 2014-12-31
 • Räddningsnämnden
  ordf 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  ordf 2007-04-25 − 2014-12-31
 • Valberedningen
  ers 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2010-11-26 − 2014-10-14
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  ordf 2007-01-01 − 2011-12-31
 • Valnämnden
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Valberedningen
  led 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2007-01-31 − 2007-04-24
 • 2 Torn AB
  omb 2004-06-14 − 2006-12-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  v ordf 2005-04-25 − 2006-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2003-03-26 − 2006-12-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  v ordf 1995-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Valberedningen
  led 2002-11-05 − 2006-10-31
 • Demokratiberedningen
  led 1999-03-17 − 2002-12-31
 • Arbetsgrupp för översyn av ERS 99
  led 2001-05-30 − 2002-11-30
 • Kommunfullmäktige
  ers 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Valberedningen
  led 2001-10-01 − 2002-10-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  suppl 1996-02-26 − 2002-04-22
 • Gamla Uppsalabuss AB
  ombers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Arbetsgrupp för översyn av förtroendevaldas ekonomiska förmåner
  led 1998-03-11 − 1998-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1991-11-01 − 1998-10-31
 • Konkurrensprogram för Uppsala kommun
  led 1997-03-26 − 1997-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1996-01-01 − 1997-03-21
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Uppsalabuss AB
  ombers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1995-01-01 − 1995-10-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 1994-03-02 − 1994-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1988-11-01 − 1991-10-31
 • Kommunfullmäktige
  suppl 1982-11-01 − 1985-10-31