Förtroendevald

Jan Lundberg (L)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  led 2015-12-10 − 2018-12-31
 • Uppsala Industrihus Cykeln AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Gamla Uppsalabuss AB
  v ordf 1999-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  led 2003-01-01 − 2004-03-29
 • Uppsala läns trafik AB
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Prebus AB
  led 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Ledn.gr. f Uppsala C och Ö. stationsområdet
  adj 2001-01-24 − 2002-10-31
 • Gamla Uppsalabuss AB
  v ordf 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  v ordf 1996-04-25 − 1998-12-31
 • Gästrike-Hälsinge nations studentbostäder
  led 1996-01-01 − 1996-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  ers 1996-01-01 − 1996-04-25
 • Uppsala läns trafik AB
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Prebus AB
  v ordf 1995-04-25 − 1995-12-31
 • Gästrike-Hälsinge nations studentbostäder
  led 1995-01-01 − 1995-12-31