Förtroendevald

Jan-Erik Dahlérus (C)

Aktuella uppdrag

  • Uppsala djurförsöksetiska nämnd ledamot

Tidigare uppdrag

  • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
    led 2011-01-01 − 2015-06-30