Förtroendevald

Jan Ejdersund (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  v ordf 2013-02-01 − 2014-12-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  v ordf 2007-01-01 − 2013-04-29
 • Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln AB
  v ordf 2007-01-01 − 2013-04-29
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  v ordf 2011-02-28 − 2013-04-29
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  v ordf 2013-02-01 − 2013-04-29
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  v ordf 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  v ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 1999-07-01 − 2010-12-31
 • Uppsala kommuns industrihus AB
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Arbetsmarknadsnämnden
  ers 2001-01-01 − 2003-06-30
 • Uppsalahem Attika AB
  ordf 1999-03-29 − 2002-12-31
 • Uppsalabuss AB (beställarbolaget)
  ombers-kf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsalahem servicebostäder AB
  ordf 1999-03-29 − 2002-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 1998-11-07 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-12-31
 • Uppsalahem AB
  ordf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Turismforum
  ordf 1999-01-01 − 2002-10-31
 • Näringslivsberedning
  ordf 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Nordbankens jubileumsfond
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Uppsala Energi AB
  omb 1999-01-01 − 2000-09-04
 • Uppsalahem Lokaler AB
  ordf 1996-01-01 − 1999-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 1995-06-18 − 1999-06-30
 • Uppsalahem servicebostäder AB
  omb 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 1996-01-01 − 1998-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  suppl 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  ers 1996-10-16 − 1998-12-31
 • Uppsalabuss AB
  ombers 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Graphiskt Utbildningscenter AB
  omb 1996-10-01 − 1998-12-31
 • Uppsala Energi AB
  omb 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Uppsalahem AB
  ordf 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  ers 1993-10-13 − 1998-11-06
 • Kommunstyrelsen
  led 1994-11-07 − 1998-11-06
 • Uppsala Stadshus AB
  led 1996-01-01 − 1998-11-01
 • Näringslivsberedningen
  ordf 1994-11-23 − 1998-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1991-11-01 − 1998-10-31
 • Graphiskt Utbildningscenter AB
  ombers 1996-02-26 − 1996-09-30
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  led 1996-01-01 − 1996-07-01
 • Musikens Hus AB
  suppl 1995-01-01 − 1996-06-17
 • Uppsala Stadshus AB
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Härjedalens Mineral AB
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Uppsala Energi AB
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  suppl 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Uppsalahem AB
  ordf 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 1994-03-02 − 1995-06-08
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  led 1993-01-01 − 1994-12-31
 • Uppsalahem AB
  v ordf 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 1991-11-05 − 1994-10-31
 • Adhoc-grupp för sysselsättningsfrågor
  led 1993-02-17 − 1994-10-30
 • Ad hoc-grupp för Oxdragaren
  led 1993-01-01 − 1994-04-27
 • Byggnadsnämnden (tillika trafiknämnd)
  led 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ombers 1986-01-01 − 1991-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1988-11-01 − 1991-10-31
 • Byggnadsnämnden (tillika trafiknämnd)
  suppl 1980-01-01 − 1988-12-31
 • Kommunfullmäktige
  suppl 1983-11-01 − 1988-10-31
 • Styrelsen för Uppsala Universitet
  suppl 1983-07-01 − 1984-06-30
 • Naturvårdsråd
  suppl 1980-01-01 − 1982-12-31
 • Ledningsgrupp för arb med energiplaneringen
  led 1980-01-01 − 1982-12-31
 • Personalnämnden
  suppl 1977-01-01 − 1979-12-31