Förtroendevald

Jan Ask (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Björkjärnet AB
  repr 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  1:e v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Namngivningsnämnden
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Namngivningsnämnden
  v ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  1:e v ordf 2014-05-01 − 2014-12-31
 • Björkjärnet AB
  rev 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Göteborgs nations bostadsstiftelse
  rev 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2010-12-31
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  omb-stadhus 2009-01-26 − 2010-12-31
 • Uthållig kommun
  ers 2008-12-10 − 2010-12-31
 • Mälardalsrådets näringsliv- och FOU utskott
  led 2007-04-04 − 2010-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 1994-03-28 − 2010-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Handikapprådet
  ers 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  led 2002-11-07 − 2010-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  ombers-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Gamla Uppsalabuss AB
  omb-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Uppsalahem AB
  omb-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Referensgrupp för genomförande av försäljning av tillgångar
  led 2004-06-09 − 2006-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  suppl 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Läns-lakos förhandlingsdelegation
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Upgårdastiftelsen
  omb-stadhus 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Tourism AB
  ombers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Handikapprådet
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsalahem AB
  ombers-stadshus 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  omb-kf 1999-01-01 − 2006-12-31
 • Krisledningsnämnden
  1:e v ordf 2004-03-29 − 2006-11-06
 • Kommunstyrelsen
  1:e v ordf 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  1:e v ordf 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Krigskommunstyrelsen
  1:e v ordf 2002-11-04 − 2006-01-19
 • Almtuna IS
  rev 2003-01-01 − 2004-08-30
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Beredning för individ- och familjenämnden samt äldrenämndens ansvarsområden
  ordf 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Nämnden för Kronparken
  ordf 2002-01-28 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1989-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala AIS
  rev 1993-10-12 − 2002-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  ombers-stadshus 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Regionala rådet för drogfrågor
  led 2001-04-10 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 1989-01-01 − 2002-10-31
 • Barn- och ungdomsutskottet
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Folkhälsorådet
  ordf 1998-09-09 − 2002-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 1995-01-01 − 2002-10-31
 • Handikapprådet
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskottet
  ordf 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Stiftelsen A-köp
  ordf 1995-01-01 − 2002-09-02
 • Styrgrupp för Kronparken
  led 2000-11-22 − 2001-12-31
 • Uppsala Energi AB
  ombers 1995-01-01 − 2000-09-04
 • Förhandlingsdelegationen för psykiatrin
  led 1994-11-09 − 1998-12-31
 • Musikens Hus AB
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsalabuss AB
  omb 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsalahem servicebostäder AB
  omb 1995-01-01 − 1998-12-31
 • AB Upsala Stadsteater
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  ombers 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Utskott för vård och omsorg
  ordf 1994-11-09 − 1998-11-06
 • Kommunfullmäktige valkrets 5
  led 1994-11-01 − 1998-10-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  ers 1995-12-27 − 1998-10-31
 • Sparbankstiftelsen
  huvudm 1991-03-25 − 1994-12-31
 • Musikens Hus AB
  ers 1992-02-24 − 1994-12-31
 • Stiftelsen Salabacketvätten
  led 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Miljövårdsrådet
  ers 1989-01-01 − 1994-11-03
 • Ad hoc-grupp för sysselsättningsfrågor
  led 1993-02-17 − 1994-10-31
 • Ad hoc-grupp för boende, service och vård
  led 1994-09-21 − 1994-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1988-11-01 − 1994-10-31
 • Stiftelsen Salabacketvätten
  ers 1990-01-26 − 1991-12-31
 • Vaksala KDN
  suppl 1986-01-01 − 1988-12-31
 • Kommunfullmäktige
  suppl 1988-02-05 − 1988-10-31
 • Skolstyrelsen
  suppl 1985-03-25 − 1988-04-25
 • Lokal taxeringsnämnd
  suppl 1983-01-01 − 1985-12-31
 • Sociala distriktsnämnden III
  suppl 1983-02-28 − 1985-05-20