Förtroendevald

Jacob Johnson (V)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Stiftelsen för Dag Hammarskjöldsbiblioteket
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  suppl 2018-03-26 − 2018-12-31
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  ers 2004-10-25 − 2006-12-31
 • Demokratiberedningen
  led 1999-03-17 − 2000-09-08
 • Invandrarnämnden
  ordf 1999-01-01 − 2000-06-30
 • Dalby Bygdegårdsförening
  repr 1999-01-01 − 2000-02-28
 • Invandrarnämnden
  led 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1987-10-15 − 1998-10-31
 • Valberedningen
  led 1994-11-01 − 1998-10-31
 • Konkurrensprogram för Uppsala kommun
  led 1997-03-26 − 1997-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Valnämnden
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Invandrarnämnden
  ordf 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1984-03-01 − 1986-10-14