Förtroendevald

Jacob Johnson (V)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
    ers 2004-10-25 − 2006-12-31
  • Demokratiberedningen
    led 1999-03-17 − 2000-09-08
  • Invandrarnämnden
    ordf 1999-01-01 − 2000-06-30
  • Dalby Bygdegårdsförening
    repr 1999-01-01 − 2000-02-28
  • Invandrarnämnden
    led 1996-01-01 − 1998-12-31
  • Kommunförbundet Uppsala län
    omb 1996-01-01 − 1998-12-31
  • Kommunfullmäktige
    led 1987-10-16 − 1998-10-31
  • Valberedningen
    led 1994-11-01 − 1998-10-31
  • Konkurrensprogram för Uppsala kommun
    led 1997-03-26 − 1997-12-31
  • Kommunförbundets länsmöte
    omb 1995-01-01 − 1995-12-31
  • Invandrarnämnden
    ordf 1995-01-01 − 1995-12-31
  • Valnämnden
    led 1995-01-01 − 1995-12-31
  • Kommunfullmäktige
    ers 1984-03-01 − 1986-10-15