Förtroendevald

Irene Zetterberg (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Upplandsstiftelsen
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala kommuns Gasgenerator AB
  ombers-stadshus 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2010-11-01 − 2014-02-24
 • Grafiskt Utbildningscenter Media AB
  suppl 2008-03-31 − 2010-12-31
 • Grafiskt Utbildningscenter AB
  v ordf 2008-02-25 − 2010-12-31
 • Grafisk Utbildningscenter Teknik AB
  suppl 2008-03-31 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2004-03-29 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2006-11-01 − 2009-04-27
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2006-11-01 − 2009-04-27
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren (vilande)
  ombers-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • 2 Torn AB
  ordf 2004-06-14 − 2006-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2006-02-27 − 2006-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Referensgrupp för genomförande av försäljning av tillgångar
  led 2004-06-09 − 2006-12-31
 • Fastighetsnämnden
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2006-02-26
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Teknisk beställarnämnd
  ordf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning för fastighetsnämndens, VA- och avfallsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens och gatu- och trafiknämndens ansvarsområden
  led 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Ledn.gr. f Uppsala C och Ö. stationsområdet
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Ledningsgrupp för Uppsala 2012
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Ledningsgruppen för Glad Stad
  led 1999-06-15 − 1999-10-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Teknisk beställarnämnd
  ordf 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1994-11-01 − 1998-10-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Byggnadsnämnden
  ordf 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1985-11-01 − 1988-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1982-11-01 − 1985-10-31