Förtroendevald

Ingmar Jansson (C)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2016-04-28 − 2018-10-14
 • Styrelsen för teknik och service
  led 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Produktionsnämnden för teknik och service
  ers 2004-06-14 − 2006-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  v ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Almtuna IS
  repr 2003-11-24 − 2004-08-30
 • Folkhälsorådet
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Uppsala Energi AB
  led 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Fyris Kraft AB
  ombers 1996-05-20 − 1998-12-31
 • Fyris Kraft AB
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Uppsala Energi AB
  led 1995-01-01 − 1995-12-31