Förtroendevald

Ingemar Virsén (KD)

Aktuella uppdrag

 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom vice ordförande

Tidigare uppdrag

 • Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2015-05-21 − 2018-10-14
 • Plan- och byggnadsnämnden
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2012-12-06 − 2014-10-14
 • Byggnadsnämnden
  led 2010-03-29 − 2011-12-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  led 2009-03-30 − 2010-12-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  ers 2007-01-01 − 2009-03-30