Förtroendevald

Ingemar Virsén (KD)

Aktuella uppdrag

  • Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund ersättare
  • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom vice ordförande

Tidigare uppdrag