Förtroendevald

Inga-Lill Bergman (S)

Aktuella uppdrag

Inga-Lill Bergman har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Gatu- och samhällsmiljönämnden
    ers 2012-01-01 − 2012-10-29
  • Gatu- och trafiknämnd
    led 2007-01-01 − 2010-12-31
  • Gatu- och trafiknämnd
    ers 2005-10-31 − 2006-12-31