Förtroendevald

Huseyin Alpergin (V)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Idrotts- och fritidsnämnden
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Styrelsen för vård och bildning
  led 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Styrelsen för vård och bildning
  ers 2011-01-01 − 2012-03-26
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Norr
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2007-04-11 − 2010-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  led 2007-01-10 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2004-05-24 − 2006-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2004-05-24 − 2006-10-31
 • Barn- och ungdomsnämnden
  led 2003-01-01 − 2004-09-27
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Gamla Uppsala KDN
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning f barn-och ungdomsnämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden
  led 2002-02-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Tingsrätt
  nämndeman 2001-08-28 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Vaksala KDN
  led 1995-01-01 − 1998-12-31