Förtroendevald

Hans Nordström (C)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Fyrishov AB
  led 2017-03-27 − 2018-12-31
 • Styrelsen för vård och bildning
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Funbo Framtid
  repr 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Almunge-Knutby KDN
  v ordf 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Almunge-Knutby KDN
  v ordf 1995-01-01 − 1995-12-31