Förtroendevald

Guy Bastin (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Namngivningsnämnden
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Vaksala KDN
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Vaksala KDN
  led 1997-08-25 − 1998-12-31
 • Vaksala KDN
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Handikapprådet
  led 1995-01-01 − 1995-12-31