Förtroendevald

Gunvor Nicander-Ekström (M)

Aktuella uppdrag

 • Uppsala Tingsrätt nämndeman

Tidigare uppdrag

 • Folkhälsorådet
  led 2013-01-01 − 2014-12-31
 • Nämnden för hälsa och omsorg
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  ombers-stadshus 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunala handikapprådet
  ers 2011-03-31 − 2012-12-31
 • Nämnden för vuxna med funktionshinder
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Uppsala stadsteater AB
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Handikapprådet
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Nämnden för vuxna med funktionshinder
  ers 2005-10-31 − 2006-12-31
 • AB Upsala Stadsteater
  led 1999-01-01 − 2006-12-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  led 1999-01-01 − 2004-12-31
 • Gottsunda KDN
  v ordf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1998-11-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1998-11-01 − 2002-12-31
 • Beredning f barn-och ungdomsnämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden
  ers 2002-02-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 2000-12-11 − 2002-12-31
 • Styrgrupp för Kronparken
  led 2000-11-22 − 2001-12-31
 • Gottsunda KDN
  led 1996-01-01 − 1998-12-31
 • AB Upsala Stadsteater
  led 1998-03-30 − 1998-12-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  led 1998-03-30 − 1998-03-30
 • AB Upsala Stadsteater
  suppl 1996-02-26 − 1998-03-30
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  suppl 1996-01-01 − 1998-03-30
 • AB Upsala Stadsteater
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Gottsunda KDN
  led 1995-01-01 − 1995-12-31