Förtroendevald

Gunnar Lindbom (S)

Aktuella uppdrag

Gunnar Lindbom har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Gatu- och trafiknämnd
    ers 2008-12-15 − 2010-12-31