Förtroendevald

Gunnar Hedberg (M)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Gottsunda Marknad AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Storvreta Centrum AB
  v ordf 2015-02-23 − 2018-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala Parkerings AB
  1:e v ordf 2015-09-07 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  rev 2012-03-26 − 2014-12-31
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  led 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  led 2007-01-31 − 2014-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 1999-07-01 − 2014-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2012-05-02 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Destination Uppsala AB
  led 2011-05-02 − 2012-03-26
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  led 2011-01-31 − 2012-03-26
 • Politisk ledning
  råd 2006-11-01 − 2012-01-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  ordf 2006-11-06 − 2012-01-31
 • Krisledningsnämnden
  ordf 2006-11-01 − 2012-01-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2012-01-30
 • Kommunstyrelsen
  ordf 2006-11-01 − 2012-01-30
 • Uppsala Stadshus AB
  ordf 2006-11-01 − 2012-01-30
 • Mälardalsrådet
  led 2007-01-01 − 2012-01-30
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Planeringsberedningen
  ordf 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Styrgrupp med övergripande ansvar för arbetet med översiktsplanen
  ordf 2008-01-30 − 2010-12-31
 • Destination Uppsala AB
  led 2010-04-26 − 2010-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Uplands Lokaltrafik AB
  omb 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Business Alliance resp Stockholm Business Region
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Referensgrupp för Konsert- och kongresshus, tillväxtfond och rutiner avseende försäljning av til...
  led 2007-01-31 − 2009-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  omb 2007-03-14 − 2008-02-25
 • Mälardalsrådet
  ers 2003-02-24 − 2006-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Stockholm Business Alliance resp Stockholm Business Region
  led 2006-03-01 − 2006-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  v ordf 1995-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  led 2002-11-07 − 2006-11-06
 • Krisledningsnämnden
  led 2004-03-29 − 2006-11-06
 • Kommunstyrelsen
  led 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2003-01-01 − 2006-10-31
 • Krigskommunstyrelsen
  led 2002-11-04 − 2006-01-19
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Storstadsdelegationen
  led 2000-10-11 − 2002-12-31
 • Uplands Lokaltrafik AB
  2:e v ordf 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  ers 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Energi Holding AB
  suppl 2000-06-14 − 2002-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  led 1998-11-01 − 2002-11-06
 • Ledn.gr. f Uppsala C och Ö. stationsområdet
  led 1999-06-23 − 2002-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  2:e v ordf 1995-01-01 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1976-11-01 − 2002-10-31
 • Politisk ledning
  råd 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Krigskommunstyrelsen
  2:e v ordf 1994-11-09 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens finansutskott
  2:e v ordf 1994-11-09 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsen
  2:e v ordf 1998-11-07 − 2002-10-31
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  ers 1994-11-09 − 2002-10-31
 • Ledningsgrupp för Uppsala 2012
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  led 2000-01-01 − 2000-09-25
 • Uplands Lokaltrafik AB
  led 1995-05-29 − 1998-12-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  led 1996-10-16 − 1998-12-31
 • Laterna Magika
  rev 1996-01-31 − 1998-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunstyrelsen
  2:e v ordf 1994-11-07 − 1998-11-06
 • Kommunala pensionärsrådet
  led 1995-12-27 − 1998-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  2:e v ordf 1994-11-09 − 1998-10-31
 • Gruppledare
  grled 1994-11-01 − 1998-10-31
 • Kommunalråd
  råd 1989-01-01 − 1998-10-31
 • Ledn.gr. f Uppsala C och Ö. stationsområdet
  led 1997-01-08 − 1998-10-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunstyrelsen
  v ordf 1989-01-01 − 1991-11-03
 • Kommunfullmäktige
  suppl 1974-01-01 − 1976-10-30