Förtroendevald

Göran Markström (M)

Aktuella uppdrag

 • Stiftelsen Ubbo suppleant

Tidigare uppdrag

 • Stiftelsen Ubbo
  repr 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Styrelsen för teknik och service
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Parkerings AB
  omb-stadhus 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Styrelsen för teknik och service
  ers 2011-01-01 − 2011-12-31
 • Styrelsen för teknik och service
  led 2009-01-26 − 2010-12-31
 • Produktionsnämnden för teknik och service
  ers 2007-08-27 − 2009-01-26
 • Alsike Fastighets AB
  ombers-kf 2003-01-01 − 2004-07-01
 • Musikens Hus AB
  led 1996-06-18 − 2002-12-31
 • Knivsta KDN
  ers 2000-01-31 − 2002-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  ombers-kf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Energi AB
  led 1989-01-01 − 2000-09-04
 • Uppsala Elnät AB
  v ordf 1996-04-25 − 2000-09-04
 • Upplands Kraft AB
  omb 1996-04-25 − 1998-12-31
 • Upplands Elnät AB
  omb 1996-08-26 − 1998-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  ombers 1995-01-01 − 1998-12-31
 • AB Oxdragaren
  omb 1995-01-01 − 1996-08-31
 • Musikens Hus AB
  v ordf 1995-01-01 − 1996-06-17
 • Knivsta KDN
  led 1989-01-01 − 1994-12-31
 • Musikens Hus AB
  revers 1992-03-30 − 1994-12-31
 • AB Oxdragaren
  ers 1992-01-27 − 1994-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1991-11-01 − 1994-10-31
 • Energinämnden
  led 1989-01-01 − 1992-12-31