Förtroendevald

Ewon Enqvist (-)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Kommunala pensionärsrådet
    led 2012-01-01 − 2014-12-31
  • Göteborgs nations bostadsstiftelse
    revers 1996-01-01 − 1996-12-31
  • Göteborgs nations bostadsstiftelse
    revers 1995-01-01 − 1995-12-31