Förtroendevald

Ewa Lindman (L)

Aktuella uppdrag

 • Uppsala Tingsrätt nämndeman

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  suppl 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  led 2014-09-25 − 2014-12-31
 • Fritids- och naturvårdsnämnden
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Upgårda AB
  suppl 1999-01-01 − 2006-12-31
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Upgårdastiftelsen
  suppl 1999-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2006-01-30 − 2006-10-31
 • Invandrarnämnden
  v ordf 2002-04-23 − 2002-12-31
 • Luthagens KDN
  ers 2000-09-25 − 2002-12-31
 • Invandrarnämnden
  ers 1999-09-27 − 2002-04-22
 • Luthagens KDN
  ers 1996-08-26 − 1998-12-31
 • Valnämnden
  ers 1996-01-01 − 1998-12-31