Förtroendevald

Eva Pettersson (MP)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Socialnämnden Individutskott Väster
    ordf 2015-01-01 − 2015-05-31
  • Socialnämnden
    led 2015-01-01 − 2015-05-31