Förtroendevald

Erik Forss (L)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Östra distriktsnämnden
    led 2005-12-12 − 2006-12-31
  • Gottsunda distriktsnämnd
    ers 2003-01-01 − 2004-12-13