Förtroendevald

Elsa Jonsson Stenberg (MP)

Aktuella uppdrag

  • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna ordförande

Tidigare uppdrag

  • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
    led 2015-01-01 − 2018-12-31
  • Uppsala Vatten och Avfall AB
    suppl 2018-02-26 − 2018-12-31