Förtroendevald

Elsa Jonsson Stenberg (MP)

Aktuella uppdrag

  • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna ledamot