Förtroendevald

Elisabeth Green (M)

Aktuella uppdrag

 • Bror Hjorthstiftelsen ledamot

Tidigare uppdrag

 • Bror Hjorthstiftelsen
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Namngivningsnämnden
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Bror Hjorthstiftelsen
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Bror Hjorthstiftelsen
  ers 2008-03-31 − 2010-12-31
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  ers 2007-10-29 − 2007-11-26