Förtroendevald

Diana Zadius (C)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Omsorgsnämndens arbetsutskott
    led 2019-01-09 − 2019-12-18
  • Omsorgsnämndens förstärkta arbetsutskott tillika upphandlingsutskott
    led 2019-01-01 − 2019-12-18