Förtroendevald

Daniel Enholm (M)

Aktuella uppdrag

Daniel Enholm har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Räddningsnämnden
  led 2012-01-01 − 2018-12-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Gottsunda distriktsnämnd
  ers 2004-12-13 − 2006-12-31
 • Gottsunda distriktsnämnd
  led 2003-01-01 − 2004-12-13
 • Gottsunda KDN
  ers 2000-01-01 − 2002-12-31