Förtroendevald

Christian Sonnenstein (M)

Aktuella uppdrag

Christian Sonnenstein har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem
  led 2015-01-01 − 2015-02-23
 • Upplandsstiftelsen
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Valberedningen
  ordf 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  ombers 2010-11-01 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2014-10-14
 • Gatu- och samhällsmiljönämnden
  led 2012-01-01 − 2013-11-25
 • Miljövårdsrådet
  led 2011-01-01 − 2012-12-31
 • Stiftelsen för Dag Hammarskjöldsbiblioteket
  ers 2007-02-26 − 2010-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2006-11-27 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Valberedningen
  led 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Gamla Uppsalabuss AB
  led 2001-09-25 − 2006-12-31
 • Kulturnämnden
  ers 2004-08-30 − 2006-12-31
 • Nämnden för serveringstillstånd och lotterier
  led 2003-01-01 − 2004-08-30
 • Prebus AB
  led 2001-09-25 − 2002-12-31
 • Centrala stadens KDN
  ers 2000-04-25 − 2002-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  led 2001-09-25 − 2002-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  suppl 1999-01-01 − 2001-09-24
 • Prebus AB
  suppl 1999-03-01 − 2001-09-24
 • Gamla Uppsalabuss AB
  suppl 1999-01-01 − 2001-09-24