Förtroendevald

Christer Olmenius (M)

Aktuella uppdrag

Christer Olmenius har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Räddningsnämnden
    led 2012-01-01 − 2012-05-28
  • Räddnings- och beredskapsnämnden
    led 2007-01-01 − 2010-12-31
  • Stiftelsen Börje Idrottsgård
    repr 2007-03-26 − 2010-12-31