Förtroendevald

Cecilia Hamenius (KD)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Kommunrevisionen
  ordf 2015-01-01 − 2017-03-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Västland AB
  rev 2015-03-30 − 2017-03-31
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  rev 2015-03-30 − 2017-03-31
 • AB Boländerna 32:2
  revers 2016-04-25 − 2017-03-31
 • Uppsala kommuns Industrihus i Eke AB
  revers 2015-03-30 − 2017-03-31
 • Uppsala Stadshus AB
  rev 2015-03-30 − 2017-03-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln AB
  rev 2015-03-30 − 2017-03-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  revers 2015-03-30 − 2017-03-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  rev 2015-03-30 − 2017-03-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus DLIJ Förvaltning AB
  revers 2015-03-30 − 2017-03-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  ombers 2011-12-13 − 2014-12-31
 • Styrelsen för vård och bildning
  ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2010-03-29 − 2014-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  ombers 2013-02-25 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  ombers 2013-02-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  ombers 2011-02-28 − 2014-12-31
 • Stiftelsen Nordbankens donation Uplandsbanken 120 år i Uppsala
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  led 2014-09-25 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  suppl 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  ers 2010-11-01 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  ers 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2014-02-24 − 2014-10-30
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  1:e v ordf 2011-01-01 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2010-11-01 − 2014-02-24
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  suppl 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  suppl 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  ombers 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Dalabanans intresseförening
  led 2010-05-19 − 2010-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Valberedningen
  ers 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Styrgrupp för översyn av det kommunala bolagsägandet
  led 2007-04-04 − 2008-02-25
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  v ordf 2003-12-15 − 2006-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  ombers-stadshus 1999-01-01 − 2006-12-31
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  v ordf 2003-01-01 − 2003-12-11
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Byggnadsnämnden
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  ombers 1999-03-29 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1999-11-27 − 2002-10-31
 • Ledn.gr. f Uppsala C och Ö. stationsområdet
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Teknisk beställarnämnd
  ers 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  omb 1996-04-25 − 1998-12-31
 • Kommunfullmäktige ersättare
  ers 1998-11-01 − 1998-11-26
 • Kommunfullmäktige
  led 1992-01-01 − 1998-10-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunfullmäktige ersättare
  ers 1994-11-01 − 1995-11-27
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  ers 1995-01-01 − 1995-03-27
 • Kommunfullmäktige
  ers 1988-11-01 − 1991-12-09