Förtroendevald

Carl Lindberg (S)

Aktuella uppdrag

 • Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande
 • Samverkansforum mellan lokala trossamfund och Uppsala kommun 1:e vice ordförande
 • Upplandsstiftelsen ers f ombud
 • Medaljdelegationen ledamot

Tidigare uppdrag

 • Medaljdelegationen
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Styrelsen för stiftelsen för rikssalens omhänderhavande
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  omb 2015-01-01 − 2018-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ordf 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  omb 2014-10-30 − 2014-12-31
 • Stift Västmanlands-Dala nations studentbostäder
  suppl 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Fanstafonden
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem
  rev 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2006-11-01 − 2010-10-31