Förtroendevald

Britt-Marie Löfgren (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Omsorgsnämnden
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala Tingsrätt
  nämndeman 2011-01-01 − 2015-12-31
 • Uppsala Tingsrätt
  nämndeman 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunala Pensionärsrådet KPR
  ers 2009-11-26 − 2010-12-31
 • Äldrenämnden
  ers 2007-05-28 − 2010-12-31
 • Äldrenämnden
  ers 2006-04-24 − 2006-12-31