Förtroendevald

Britt-Marie Gustavsson (M)

Aktuella uppdrag

 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd ledamot

Tidigare uppdrag

 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
  ers 2015-01-01 − 2015-06-30
 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
  suppl 2013-04-29 − 2014-12-31
 • Uppsala Tingsrätt
  nämndeman 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Fanstafonden
  led 2013-10-28 − 2014-12-31
 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
  led 2014-01-27 − 2014-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2011-01-01 − 2011-12-31
 • Politisk ledning
  polsekr 2010-11-01 − 2010-12-31
 • Uppsala Tingsrätt
  nämndeman 2007-01-01 − 2010-12-31