Förtroendevald

Björn Wall (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsalahem AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Studentstaden i Uppsala AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Nyby Servicehus, Brf. Uppsalahus 23
  omb 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2015-02-23 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2015-02-27 − 2016-12-31
 • Idrotts- och fritidsnämnden
  ers 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Grafiskt Utbildningscenter Media AB
  suppl 2011-01-01 − 2012-07-01
 • Grafisk Utbildningscenter Teknik AB
  suppl 2011-01-01 − 2012-07-01
 • Grafiskt Utbildningscenter AB
  v ordf 2011-01-01 − 2012-07-01